Chuyển giao công nghệ, lắp đặt dây truyền sản xuất đá hoa cương